Singgah / by Talitha Amalia Zafira

Yang terus hadir

Menyelinap

Menggelitik fikir

Kemudian lari

 

Kapan ada yang benar-benar berhenti?