Semoga / by Talitha Amalia Zafira

Semoga kamu membaca

Apa yang aku tulis

Seperti aku membaca

Tiap apa yang kamu tulis

 

Semoga kita terikat

Dalam tulisan

Walau dibatasi sekat

Dan saling mengabaikan